การเตะจากประตูเป็นหนึ่งในวิธีการเริ่มเล่นใหม่ของฟุตบอล

click2sbobet article football 2021 20

การเตะจากประตูเป็นหนึ่งในวิธีการเริ่มเล่นใหม่ของฟุตบอล สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะจากประตู แต่ว่าจะต้องเป็นประตูของฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้น

การให้เตะจากประตู

เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะทั้งบนดินหรือในอากาศก็ตามโดยที่ผู้เล่นฝ่ายบุกคือผู้สัมผัสบอลคนสุดท้าย และจะไม่ถือว่าเป็นประตูตามกติกาข้อที่ 10

ขั้นตอนในการดำเนินการ

 • ลูกบอลจะถูกเตะออกจากจุดไหนก็ได้ภายในกรอบเขตโทษโดยผู้เล่นของฝ่ายรับ
 • ฝ่ายตรงข้ามจะต้องอยู่ในเขตโทษจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 • ผู้ที่ได้เตะจะต้องไม่แตะลูกบอลเป็นครั้งที่สองหลังจากเตะไปแล้วจนกว่าลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น
 • ลูกบอลจะได้อยู่ในการเล่นก็ต่อเมื่อได้ถูกเตะออกไปจากนอกเขตโทษโดยตรงแล้ว

การทำผิดและการลงโทษ

ถ้าหากว่าลูกบอลได้ถูกเตะเข้าสู่การเล่นให้ออกนอกขตโทษโดยตรงจะให้ทำการเตะใหม่

การเตะจากผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

 • หลังจากที่ลูกบอลเข้ามาอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้ที่เตะได้เกิดสัมผัสถูกลกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่ลุกบอลจะได้สัมผัสโดยผู้เล่นอื่นให้ผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากจุดที่เกิดการกระทำผิดขึ้น
 • ถ้าหากว่าในภายหลังที่ลูกบอลเข้าสู่การเล่นแล้ว ผู้เตะมีเจตนาเล่นลูกบอลด้วยมือก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น
 • ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงกันข้ามได้เตะโทษโดยตรงจากจุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้น
 • ถ้าหากว่ากระทำผิดในกรอบเขตโทษของผู้เตะเองให้เตะที่จุดโทษ

การเตะโทษโดยผู้รักษาประตู

 • ถ้าหากว่าภายหลังจากลูกบอลเข้ามาอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูได้สัมผัสลูกเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นอื่น ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากจุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้น
 • ถ้าหากว่าภายหลังจากที่ลูกบอลเข้ามาอยุ่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูมีเจตนาที่จะเล่นบอลด้วยมือก่อนที่จะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น
 • ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ที่จุดที่การกระทำผิดได้เกิดขึ้นนอกเขตโทษของผู้รักษาประตู
 • ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม หากว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตโทษของผู้รักษาประตูคนนั้น จากจุดที่การกระทำผิดเกิดขึ้น

สำหรับความผิดอื่นนอกเหนือจากนี้ทั้งหมดให้ทำการเตะใหม่

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 5 / 5. โหวต: 2

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?