การทุ่มเป็นหนึ่งในวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่

click2sbobet atk 18 11 2021

การทุ่มเป็นหนึ่งในวิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่ และไม่สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการทุ่ม

การให้ทุ่ม

1-. เมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างนอกสนามไปแล้วทั้งลูกไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือในอากาศก็ตาม

2-. จากจุดที่ลูกบอลได้ตัดผ่านเส้นนอกออกไป

3-. ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล้นที่สัมผัสกับลูกครั้งสุดท้ายก่อนออกเป็นผู้ทุ่ม

ขั้นตอนในการดำเนินการ

ในขณะที่จะทำการปล่อยลุกบอล ผู้ทุ่มจะต้อง

1-. หันหน้าเข้าหาสนามแข่งขัน

2-. เท้าทั้งสองข้างจะต้องอยู่บนเส้นข้างหรือบนสนามนอกเส้นข้าง

3-. ใช้มือทั้งสองข้าง

4-. การปล่อยลูกบอลจะต้องปล่อยลูกจากด้านหลังศีรษะและข้ามผ่านศีรษะออกไป

ผู้ทุ่มจะไม่สามารถแตะลูกได้อีกจนกว่าจะมีคนอื่นสัมผัสโดนลูกบอลก่อน และลูกบอลจะอยู่ในการเล่นในทันทีที่ลูกเข้าไปในเขตสนามแข่ง

การทำผิด และบทการลงโทษ

การทุ่มโดยผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตู

1-. ถ้าหากว่าภายหลังที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว คนทุ่มสัมผัสโดนลูกบอลเป็นครั้งที่สองก่อนที่คนอื่นจะได้สัมผัสบอล ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับคนทุ่มได้เตะโทษโดยอ้อม จากจุดที่การกระทำผิดได้เกิดขึ้น

2-. ถ้าหากว่าภายหลังลูกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว คนทุ่มมีเจตนาที่จะเล่นบอลด้วยมือก่อนที่ลูกจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น

2.1-. จะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับคนทุ่มได้เตะโดยตรงถ้าหากว่าการกระทำผิดนั้นเกิดนอกเขตโทษของผู้รักษาประตู โดยการเตะโทษจะเริ่มตรงจุดที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น

2.2-. ถ้าหากว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษของคนทุ่ม จะให้มีการเตะโทษ ที่จุดโทษ

การทุ่มโดยผู้รักษาประตู

1-. ถ้าหากภายหลังลูกบอลได้เข้ามาอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้รักษาประตูแตะโดนบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น ให้ผู้เล่นที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้ทุ่มได้เตะโทษโดยอ้อมบริเวณที่เกิดการกระทำผิดขึ้น

2-. ถ้าหากภายหลังลุกบอลอยู่ในการเล่นแล้ว ผู้ทุ่มมีเจตนาที่จะเล่นบอลด้วยมือก่อนที่ลูกจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น

2.1-. ให้ผู้เล่นที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคนทุ่มได้เตะโทษโดยตรง ตรงจุดที่เกิดการกระทำผิดนอกเขตโทษของผู้รักษาประตู

2.2-. ถ้าหากการกระทำผิดเกิดขึ้นภายในเขตโทษของคนทุ่ม จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะที่จุดโทษ

ถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามทำการขัดขวางหรือก่อกวน อย่าไงม่เหมาะสมต่อคนที่ทุ่ม ผู้ตัดสินจะทำการคาดโทษและให้ใบเหลืองแก่ผู้นั้นฐานประพฤติตัวเองอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา สำหรับการกระทำผิดนอกเหนือจากนี้ในเรื่องกติกาข้อนี้ จะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ทุ่มแทน

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 5 / 5. โหวต: 1

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?