การเล่นที่ผิดกติกาและเสียมารยาทจะถูกลงโทษดังนี้

บทความ เข้าชม 7,264 ครั้ง

SBO

โทษโดยตรง

ถ้าหากว่าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดในกติกาข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ และผู้ตัดสินได้พิจารณาแล้วว่าขาดความระมัดระวัง ไม่คิดไตร่ตรองให้ดี หรือใช้กำลังรุนแรงจนเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามของผู้กระทำผิดได้เตะโทษโดยตรง

1-. เตะหรือ พยายามเตะผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
2-. ขัดขา หรือพยายามขัดขาผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
3-. กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้
4-. ชนคู่ต่อสู้
5-. ทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้
6-. ผลักคู่ต่อสู้

ถ้าหากว่าผู้เล่นกระทำผิดตามความผิดข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อต่อไปนี้จะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงเช่นกัน ได้แก่

1-. สกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำการแย่งการครอบครองลูกบอล แต่ได้ทำการปะทะถูกตัวของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะสัมผัสกับลุกบอล
2-. ดึงผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
3-. ถ่มน้ำลายใส่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
4-. ใช้มือเล่นบอลอย่างตั้งใจ ยกเว้นผู้ที่เป็นผู้รักษาประตูสามารถใช้มือในเขตประตูตัวเองได้

การเตะจุดโทษโดยตรง จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้น

การเตะโทษ ณ จุดโทษ

ถ้าหากผู้เล่นกระทำผิดตามความผิด หนึ่งใน 10 ข้อด้านบนในเขตโทษของตนเองขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้ตัดสินจะพิจารณาให้เป้นลูกเตะโทษ ที่บริเวณจุดโทษโดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของลูกบอลที่อยู่ในตอนนั้น

การเตะโทษโดยอ้อม

จะให้ฝ่ายตรงข้ามไดเตะโทาโดยอ้อมถ้าหากว่าผู้รักษาประตูอยู่ภายในเขตโทษของตัวเองแล้วกระทำผิดตามความผิดหนึ่งใน 4 ข้อดังนี้

1-. ครอบครองลูกเอาไว้ในมือเกินกว่า 6 วินาทีก่อนที่จะปล่อยออกมาจากการครอบครอง
2-. สัมผัสกับลุกบอลด้วยมืออีกครั้งหลังจากปล่อยลุกออกไปแล้วและยังไม่โดนสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่น
3-. สัมผัสกับลูกบอลหลังจากที่ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาส่งมาให้
4-. สัมผัสกับลูกบอลด้วยมือหลังจากได้รับบอลมาด้วยการทุ่มจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน

เมื่อผู้เล่นตำแหน่งอื่นกระทำผิดก็จะให้ผู้เล่นทีมตรงข้ามได้เตะโดยอ้อมดังนี้

1-. เล่นในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
2-. ขัดขวางการปล่อยบอลของผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยบอลจากมือ
3-. ขัดขวางการเคลื่อนๆ ทางข้างหน้าของทีมตรงข้าม
4-. การกระทำผิดแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในกติกาข้อ 12 จะต้องหยุดการเล่นเพื่อทำการคาดโทษหรือให้ออกจากการแข่งขัน

การเตะโทษโดยอ้อมนั้นจะทำก็ต่อเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้น

การลงโทษเรื่องของระเบียบวินัย

การลงโทษด้วยการแสดงใบแดงและใบเหลือง สามารถใช้ได้กับผุ้เล่นหรือผุ้เล่นสำรองหรือผู้ที่ถูกเปลี่ยนตัวเท่านั้น

การกระทำผิดที่จะต้องได้รับการคาดโทษ

ผู้เล่นจะถูกคาดโทาและแสดงใบเหลือง ถ้าหากว่าผู้เล่นคนนั้นกระทำความผิดหนึ่งใน 7 ข้อต่อไปนี้

1-. การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติที่ขาดน้ำใจนักกีฬา
2-. แสดงอาการคัดค้านคำตัดสินหรือพูดหรือทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมผ่านท่าทางการแสดงออก
3-. การทำผิดกติกาในการแข่งขันหลายครั้ง
4-. ชะลอการเริ่มเล่น
5-. เมื่อมีการเตะมุมหรือเตะโทษเพื่อเริ่มการแข่งขันใหม่ ไม่ยอมถอยไปในระยะที่ถูกต้อง
6-. เข้าไปสมทบหรือกลับเข้าไปในสนามการแข่งขันโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ตัดสิน
7-. มีเจตนาที่จะออกจากสนามแข่งโดยไม่ได้รับกรยินยอมจากผู้ตัดสิน

การกระทำผิดที่มีผลให้ออกจากการแข่งขัน

ผู้เล่นจะโดนใบแดงและถูกให้ออกจากการแข่งขันหากกระทำผิดหนึ่งใน 7 ข้อต่อไปนี้

1-. การกระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง
2-. การทำตัวผิดกติกาอย่างร้ายแรง
3-. การถ่มน้ำลายรดใส่ผู้อื่น
4-. การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ประตูหรือโอกาสในการทำประตูอย่าชัดเจนแจ่มแจ้ง โดยเจตนาใช้มือปัดลูกบอล ไม่รวมผู้รักษาประตูที่ใช้มือในเขตป้องกันของตัวเอง
5-. ป้องกันโอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนของฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเข้ามาทำประตูในเขตแดนของตัวเอง โดยการกระทำผิดกติกาอย่างร้ายแรงจะทำให้โดนลงโทาโดยตรง หรือโดนจุดโทษ
6-. การทำผิดซ้ำซาก พูดจาดูหมิ่นหรือเหยียดหยามหรือหยาบคาย หรือแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ตัดสินจะทำการพิจารณาความรุนแรงของการกระทำผิด
7-. ได้รับการคาดโทษครั้งที่ 2 ในการแข่งขันเดียวกัน

ผู้เล่นที่ถูกให้ออกจากสนามการแข่งขันจะต้องออกจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสนามแข่งขันและเขตเทคนิคด้วย

มติของสภาฟุตบอลระหว่างประเทศ

1-. ผู้เล่นที่กระทำผิดจะต้องถูกคาดโทษ หรือให้ออกจากสนามแข่ขันไม่ว่าจะทำความผิดในสนามหรือนอกสนามแข่งก็ตาม และไม่ว่าจะทำความผิดต่อผู้เล่นทีมตรงข้าม เพื่อนร่วมทีม ผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน หรือคนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดเอาไว้ตามความรับผิดชอบการทำผิดนั้น
2-. ผู้ตัดสินจะพิจารณาว่าผู้รักษาประตูจะได้ครอบครองลูกบอลโดยที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือ แขนสัมผัสลูกบอล รวมถึงเจตนาป้องกันลูกบอล แต่ไม่ได้รวมถึงสถานการณ์ที่ลูกบอลกระดอนออกจากผู้รักษาประตูโดยไม่ตั้งใจหลังการป้องกันประตู
3-. ตามเนื้อหาของกติกาข้อ 12 นี้ผู้เล่นอาจจะส่งลูกบอลให้กับผู้รักษาประตูทีมตัวเองรับได้ โดยใช้ศีรษะ หน้าอก หรือหน้าขา ฯลฯ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ถ้าหากผู้ตัดสินเห็นว่ามีเจตนาใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อเลี่ยงการทำผิดกติกาในช่วงเวลาที่ลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้เล่นคนนั้นจะถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน ฐานทำตัวไม่มีน้ำจนักกีฬา และจะถูกคาดโทษใบเหลือง และให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น หากผู้เล่นใช้เจตนาที่จะกระทำบางอย่างเพื่อเลี่ยงการทำตามกติกาการแข่งขันในตอนที่เขาได้เตะโทษ จะถูกคาดโทษใบเหลืองฐานทำตัวไม่มีน้ำใจนักกีฬา และให้ทำการเตะโทษใหม่ ในการกระทำผิดอื่นๆ ก็มีการพิจารณาลงโทษเมื่อได้มีการพิจารณาแล้วว่าผู้รักษาประตูใช้มือสัมผัสลูกบอลหรือไม่ ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งพยายามกระทำความผิดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทในการเล่นตามกติกาข้อที่ 12 นี้จะถือว่าเป็นความผิด
4-. การสกัดกั้นจากทางด้านหลังซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นต่อความปลอดภัยของฝ่ายตรงข้ามจะถูกลงโทษเช่นเดียวกับการกระทำผิดร้ายแรง
5-. การกระทำใดๆ ที่มีเจตนาแกล้งหลอกผู้ตัดสินในทุกพื้นที่ของสนามแข่งจะถูกลงโทษในข้อหาทำตัวไม่มีน้ำใจนักกีฬา

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 1 / 5. โหวต: 1

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?

สมัคร SBOBET

ฝากเงิน

ข้อดีของการเดิมพันออนไลน์กับ SBOBET

1. SBOBET รองรับการเดิมพันหลากหลายกีฬา 2. SBOBET เป็นเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 3. SBOBET มีระบบคำนวณเงินเร็วที่สุด 4. SBOBET มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดีของการสมัคร SBO กับเรา

1. CLICK2SBOBET ฝาก-ถอน สะดวก รวดเร็ว ภายใน 1 นาที 2. CLICK2SBOBET อัพเดทข่าวกีฬา ทีเด็ดบอล ก่อนตัดสินใจเดิมพัน ครบทุกรส สดใหม่ทุกวัน 3. CLICK2SBOBET บริการ ทางเข้า SBOBET ในกรณีที่เว็บไซต์หลัก SBOBET เข้าไม่ได้ สามารถพิมพ์ URL: https://www.click2sbobet.com/ แล้วไปยังหน้า ทางเข้า SBOBET เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลัก SBOBET ได้ทั้งทาง Desktop, Mobile และ Tablet 4. CLICK2SBOBET มีทีมงานคอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง หากเป็นสมาชิกใหม่ เรามีวิธีเล่น SBOBET สามารถขอคำแนะนำได้ทุกขั้นตอน เรามีทีมงานคอยดูแลเป็นพิเศษ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ 5. CLICK2SBOBET รักษาข้อมูลสมาชิกอย่างดีที่สุด ด้วยระบบ security ขั้นสูง รับรองได้ว่าข้อมูลสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด
สมัคร SBOBET สมัครสมาชิก