การเตรียมการเบื้องต้นก่อนการเล่นฟุตบอล

click2sbobet article 19 11 2021 05

การเตรียมการเบื้องต้นก่อนการเล่น

ก่อนที่จะทำการแข่งขันจะมีการเสี่ยงเหรียญกันก่อน ทีมที่ทายชนะการเสี่ยงจะเป็นฝ่ายที่ได้เลือกประตูที่จะทำการรุกในช่วงครึ่งเวลาแรกของการแข่งขัน ส่วนอีกทีมจะได้เตะเริ่มเล่นก่อนในครึ่งแรก ส่วนผู้ชนะจะได้เตะเริ่มเล่นในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน ซึ่งทั้งสองทีมจะทำการเปลี่ยนแดนกันในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วย

การเตะเริ่มเล่น

การเตะเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นการแข่งขันหรือเพื่อเริ่มเล่นใหม่

 1. เตะเริ่มเล่นเมื่อเริ่มการแข่งขัน
 2. เตะเริ่มเล่นหลังจากมีการทำประตูได้
 3. เตะเริ่มเล่นเมื่อเริ่มต้นการแข่งขันช่วงครึ่งหลัง
 4. การเตะเริ่มเล่น เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันของแต่ละครึ่งของการต่อเวลาพิเศษ สามารถทำประตูได้โดยตรงจากการเตะเริ่มเล่น

ขั้นตอนของการดำเนินการของการเตะเริ่มเล่น

 1. ผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในเขตแดนของตัวเอง
 2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับทีมที่ได้เตะเริ่มเล่นจะต้องอยู่ห่างจากลูกบอล 9.15 เมตร หรือ 10 หลา จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น
 3. ลูกบอลจะต้องวางนิ่งอยู่ที่จุดกึ่งกลางของสนาม
 4. ผู้ตัดสินจะเป็นผู้ให้สัญญาณในการเตะเริ่มเล่น
 5. ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้ว
 6. ผู้เตะไม่สามารถจะสัมผัสลูกได้อีกครั้งหลังเตะเริ่มเล่น จนกว่าลูกฟุตบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน

เมื่อทีมหนึ่งทำประตูได้ อีกทีมจะเป็นผู้เตะเริ่มเล่น

การทำผิดและบทการลงโทษ

ถ้าหากผู้เตะเริ่มเล่นสัมผัสลูกเป็นครั้งที่สองก่อนที่ลูกบอลจะถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นก่อน ก็จะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะลูกโทษโดยอ้อม ที่จุดที่เกิดการกระทำผิดขึ้น รวมถึงการทำผิดอื่นๆ ในทุกกรณีจากการเตะเริ่มเล่นใหม่ก็มีบทลงโทษที่เหมือนกัน

การปล่อยลูกบอล

การปล่อยลูกบอลเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเริ่มเล่นใหม่ของการแข่งขันหลังจากที่การเล่นได้หยุดลงไปชั่วคราว การเริ่มเล่นแบบนี้สำคัญมากเหมาะสำหรับกรณีที่ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ในกติกาการแข่งขันและยังอยู่ในช่วงที่ลูกบอลยังอยู่ในการเล่น

ขั้นตอนของการดำเนินการในการปล่อยลูกบอล

ผู้ตัดสินปล่อยลูกบอล ที่บริเวณจุดที่ลูกบอลอยู่ในตอนที่สั่งหยุดเล่น

การทำผิดและบทการลงโทษ

จะต้องทำการปล่อยลูกบอลใหม่เมื่อเกิดเหตุดังนี้

 1. เมื่อลูกบอลถูกสัมผัสโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก่อนที่บอลจะสัมผัสกับพื้นของสนาม
 2. เมื่อลูกบอลออกจากสนามแข่งขันไปแล้วหลังจากที่สัมผัสกับพื้นของสนามแต่ไม่ได้สัมผัสกับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งก่อนออก

สภาพการณ์พิเศษ

 1. เมื่อทีมฝ่ายรับได้เตะโทษโดยอ้อมภายในเขตของประตูตนเองก็จะเลือกเตะที่จุดไหนก็ได้ภายในเขตประตุของตนเอง
 2. เมื่อทีมฝ่ายรุกได้เตะโทษโดยอ้อมภายในเขตประตูของฝ่ายตรงข้าม จะต้องทำการเตะที่เส้นเขตของประตู บริเวณจุดที่ใกล้กับจุดที่เกิดการกระทำผิดให้มากที่สุด
 3. การปล่อยลูกเพื่อทำการเริ่มเล่นใหม่ภายหลังการเล่นนั้นได้หยุดลงชั่วคราวภายในเขตของประตู จะต้องเริ่มบนเส้นเขตประตูที่ขนานกับเส้นของประตู บริเวณจุดที่ใกล้กับจุดที่ลูกบอลอยู่ขณะหยุดเล่นมากที่สุด

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 5 / 5. โหวต: 1

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?