เวลาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

click2sbobet article 23 11 2021 01

ช่วงเวลาในการเล่น

การแข่งขันฟุตบอลจะแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งครึ่งละ 45 นาทีเท่าๆ กัน ยกเว้นแต่จะมีการพิจารณาร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่ายระหว่างฝ่ายผู้ตัดสินและฝ่ายทีมที่ร่วมแข่งขันทั้ง 2 ทีม โดยการตกลงต่าง จะต้องทำการแก้ไขก่อนที่จะเริ่ม SBOBET ทำการแข่งขัน และทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามระเบียบของการแข่งขันด้วย

พักครึ่งเวลา

1-. ผู้เล่นทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่จะได้พักครึ่งเวลา

2-. พักครึ่งเวลาจะต้องใช้เวลาพักไม่เกิน 15 นาที

3-. ระเบียบการแข่งขันจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเวลาที่ใช้ในการพักครึ่งนั้นมีเวลาเท่าใด

4-. เวลาที่ใช้ในการพักครึ่งเวลานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้ตัดสินเท่านั้น

การชดเชยเวลาที่สูญเสียไป

การชดเชยเวลาสามารถกระทำได้ 2 ครึ่งของการแข่งขันสำหรับเวลาที่สูยเสียไปอันมีสาเหตุมาจาก

1-. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

2-. การตรวจสอบผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บ

3-. การนำผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บออกไปจากสนามการแข่งขันเพื่อทำการปฐมพยาบาล

5-. สาเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณีที่ทำให้สูญเสียเวลาการแข่งขัน

การชดเชยเวลาที่ได้สูญเสียไปนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตัดสิน

การเตะที่จุดโทษ

อนุญาตให้เพิ่มเวลาในเพื่อใช้ในการเตะลูกโทษ ที่บริเวณจุดโทษ ในช่วงเวลาสุดท้ายของแต่ละครั้ง หรือในช่วงเวลาสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษ

การต่อเวลาพิเศษ

ตามระเบียบของการแข่งขันอาจจะระบุช่วงเวลาของการเล่นเอาไว้ 2 ครึ่งเท่ากัน

การยกเลิกการแข่งขัน

การยกเลิกการแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันใหม่ ยกเว้นว่าระเบียบของการแข่งขันระบุเอาไว้ให้เป็นอย่างอื่น

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 5 / 5. โหวต: 1

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?