ขนาดของสนามฟุตบอล การแข่งขันระหว่างประเทศ

click2sbobet article 23 11 2021 05

ขนาดของสนาม

สนามจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ความยาวจะต้องไม่สั้นไปกว่า 90 เมตร และไม่ยาวไปกว่า 120 เมตร ความกว้างก็จะต้องไม่แคบกว่า 45 เมตร และไม่กว้างเกินไปกว่า 90 เมตร

การแข่งขันระหว่างประเทศ

สนามจะต้องมีความยาวไม่สั้นไปกว่า 100 เมตร หรือไม่ยาวไปกว่า 110 เมตร ความกว้างก็ต้องไม่แคบไปกว่า 64 เมตร หรือไม่กว้างไปกว่า 75 เมตร

การเขียนเส้นสนาม

ในสนามนั้นจะต้องมีการเขียนเส้นต่างๆ ที่ช่วยกำหนดบริเวณขอบเขตของพื้นที่ต่างๆ ให้ชัดเจน เส้นยาวทั้งสองข้างจะเรียกกันว่า “เส้นข้าง” เส้นหลังทั้งสองข้างจะเรียกว่า “เส้นประตู” เส้นทุกเส้นนั้นจะมีขนาดความกว้างที่ไม่เกิน 12 เซนติเมตรหรือ 5 นิ้ว สนามจะถูกแบ่งออกเป็น สองครึ่งเท้าๆ กันด้วยเส้นแบ่งแดนขวางตรงกลางของสนาม จุดกึ่งกลางสนามนั้นจะถูกระบุอย่างชัดเจนว่าคือตรงกึ่งกลาง ของเส้นแบ่งเขตแดน โดยเขียนเป็นวงกลมที่มีรัศมี 9.15 เมตรเอาไว้โดยรอบของจุดกึ่งกลางสนาม

เขตประตูที่ด้านปลายสนาม แต่ละข้างจะถูกกำหนดเอาไว้ว่าดังนี้ว่า ให้เขียนเส้น 2 เส้นที่ตั้งฉากกับเส้นประตูจากจุดที่ห่างจากด้านในขอเสาประตูแต่ละข้างออกไป 5.50 เมตร ยื่นเข้าไปในสนามที่ความยาว 5.50 เมตร และเชื่อมปลายเสนเข้าด้วยกันเป็นเส้นตรงที่ลากขนานกับเส้นของประตู บริเวณที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรงจำนวน 3 เส้นนี้คือเส้น “เขตประตู”

เขตโทษ

เขตโทษจะอยู่ที่บริเวณปลายสนามแต่ละข้างซึ่งกำหนดเอาไว้ดังนี้ คือให้เขียนเป็นเส้นตรง 2 เส้นตั้งฉากกับเส้นประตู จากบริเวณจุดที่ห่างจากด้านในของเสาประตูแต่ละข้างออกไปข้างละ 16.50 เมตร เชื่อมปลายเส้นทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นเส้นตรง ที่ลากขนานกับเส้นของประตู บริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยเส้นตรง 3 เส้นนี้ เป็นบริเวณที่เรียกว่า “เขตโทษ” โดยจุดโทษนั้นจะห่างจากระหว่างกลางของเสาประตูเข้าไปในสนาม 11 เมตรจึงจะเป็นจุดที่ใช้ในการเตะจุดโทษ

จบแล้วนะครับกับความรู้เกี่ยวกับสนามในตอนแรก แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เรามาต่อกันในตอนต่อไป

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 5 / 5. โหวต: 1

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?