General Sports Rules กฏการพนันกีฬาทั่วไป

SBOBET เข้าชม 6,228 ครั้ง

sbobet rules

โดยกีฬาไม่ว่าประเภทใดๆ กฏการพนันต่างๆจะประกอบไปด้วย

 1. ความสำคัญและความจำกัดความของกฏกติกา
  ทุกบิลการพนันที่ถูกยอมรับโดยผู้ให้บริการจะอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ต่างๆดังนี้
 2. ความไม่ตรงกันหรือสอดคล้องกันระหว่างภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
  ในการแข่งขันไม่ว่าประเภทใดก็ตามที่มีภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆบนหน้าเว็ปไซต์ ให้ยึดถือเวอร์ชั่นภ่ษาอังกฤษเป็นหลัก
 3. การตีความหมายของกฏกิตา
  ผู้ให้บริการเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดไม่ว่ากรณีใดๆ
 4. ประเภทของการแทงพนัน
  ทาง SBOBET จะยอมรับการพนันผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ หรือทาง WAP ที่มีการทำธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์ SMART PHONE
 5. รายละเอียดของเกมการแข่งขัน
  รายละเอียดของการแข่งขันอาทิเช่น วัน สนามที่ทำการแข่งขัน พิธีเปิด เวลา ใบแดง รายละเอียดสถิติการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันและทีมหรือข่าวสารต่างๆที่เปิดเผยในหน้าเว็ปไซต์ รวมไปถึง Live Center และ SBOBETv เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ทางบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบผู้เป็นสมาชิกที่ต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการแทงพนัน ทางผู้ให้บริการไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไท่ว่าเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นหน้าเว็ปไซต์
 6. วงเงินการแทงสูงสุด
  วิงเงินการแทงสูงสุดอาจมีความแตกต่างกันตามประเภทของการพนันซึ่งจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 7. การเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขัน
  7.1 การแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงสนาม ทุกบิลการเล่นจะถูกโมฆะ
  7.2 การแข่งขันที่ถุกกำหนดให้เล่นบนสนามหญ้าจริงแต่ในเกมจริงๆนั้นเล่นที่สนามหญ้าเทียม ไม่ถือว่าเป็นโมฆะ
 8. การแข่งขันที่เริ่มก่อนเวลาที่กำหนด
  ทุกบิลการเล่นที่แทงเข้ามาและเกมเริ่มแข่งก่อนเวล่จริงจะยังมีผลยอมรับต่อไป เฉพาะบิลที่มีการเล่นเข้ามาหลังเกมเริ่มจะถูกโมฆะ ยกเว้นบิลการแทงประเภทสดจะยังคงดำเนินการต่อไป
 9. ความผันผวนของอัตราต่อรอง
  9.1 อัตราต่อรองของ SBOBET จะผันผวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บิลการเล่นจะถูกเลือกโดยสมาชิกและจะถูกยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับทาง SBOBET9.2 ในกรณีที่อัตราต่อรองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สมาชิกได้เปรียบในระหว่างที่สมาชิกกำลังทำการส่งข้อมูลและบิลการเล่นนั้นยังไม่ถูกคอนเฟิร์มโดยSBOBET สมาชิกจะได้รับโอกาสในการแทงในราคาที่ดีกว่า
 10. ประเภทของราคาต่อรอง
  SBOBET มีอัตราต่อรองหลายประเภทให้สมาชิกได้เลือกใช้:

  1. ราคายุโรป
  2. ราคามาเลย์
  3. ราคาอินโด
  4. ราคาฮ่องกง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของอัตราต่อรอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบนหน้าเว็ปไซต์

 11. กฏ 72 ชั่วโมง
  ผลการแข่งขันที่มีการประกาศหลังจาก 72 ชั่วโมงไปแล้ว จะไม่มีการโต้แย้งใดๆเพิ่มเติมอีก
 12. การยกเลิกการแข่งขัน
  การแข่งขันใดๆที่ถูกประกาศยกเลิกอย่างเป็นทางการ บิลการพนันทุกใบจะถูกยกเลิกและทำให้เป็นโมฆะหรือคืนต้นทุนกลับคืนให้แก่สมาชิกเต็มจำนวน
 13. การเลื่อน, การระงับ, การแข่งขันไม่สิ้นสุดสมบูรณ์ จะถูกใช้กฏ 12 ชั่วโมง
  บิลการเล่นทุกใบจะถูกคืนเงินทุนให้แก่สมาชิกถ้าเกมการแข่งขันถูกระงับหรือเลื่อนและไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้ต่อภายใน 12 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มต้น (นอกจากกีฬาบางประเภทที่มีการประกาศล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ) ยกเว้นเกมการแข่งขันบางเกมที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการระงับการแข่งขัน เช่น เหตุจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ บิลการพนันจะถือว่ามีผลต่อไปไม่ยกเลิก

 14. การระงับตลาดราคา
  SBOBET เป็นผุ้ถือสิทธิ์ในการระงับราคาในตลาดหรือไม่ยอมรับราคาได้ทุกเวลา เมื่อตลาดราคาถูกระงับ บิลการเล่นทุกใบที่ถูกยอมรับแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถถูกยกเลิกได้ SBOBET ถือสิทธิ์ในการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 15. การยกเลิก(โมฆะ) เนื่องจากความผิดพลาด
  ถ้ามี ความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การออกอัตราต่อรองผิดพลาด หรือผู้ให้บริการออกราคาที่ดูแล้วไม่เหมาะสมต่อการแข่งขันไม่ว่าจะประเภทใดๆ ก็ตามหรือ การยอมรับการพนันแล้วในช่วงที่สกอร์บอร์ดขึ้นคะแนนผิดพลาดและบิลการเล่นของ สมาชิกได้ถูกยอมรับแล้วก็ตาม ผู้ให้บริการ SBOBET มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธบิลการเล่นที่ได้รับการยอมรับมาแล้ว
 16. การคืนเงินทุนให้กับสมาชิกเนื่องจากการยกเลิกบิล
  บิลการพนันทุกใบที่ถูกประกาศว่ามีการยกเลิกจะได้รับเงินทุนคืนเต็มจำนวน
 17. การเล่นที่ผิดปกติ
  ผู้ให้บริการ SBOBET มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยกเลิก หรือ ระงับบัญชีผู้ใช้ ของสมาชิกที่น่าสงสัยหรือเข้าข่ายของการโกง การแฮ๊ก การโจมตี การมีเอี่ยวกับคนใน หรือสร้างความเสียหายต่างๆกั ผู้ให้บริการ SBOBET รวมถึงหน้าเว็ปไซต์โดยที่ไม่ต้องแจ้งใดๆ การพนันที่ไม่ปกติจะถูกยกเลิกหรือตัดสิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  การใช้โปรแกรมโกงหรือเทคโนโลยีต่างๆหรือบอทบนเว็ปไซต์จะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที ผู้ให้บริการ SBOBET จะเป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดในการตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 18. การแทงมิกซ์ พาร์เลย์ หรือบอลชุดไม่สมบูรณ์
  ในกรณีที่เกมหรือการแข่งขันที่อยุ่ในบิลบอลชุดเกิดผิดพลาด ยกเลิก หรือไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เฉพาะเกมการแข่งขันนั้นจะถูกตัดทิ้งออกจากบิลการพนันใบนั้นและอัตราต่อรองจะ ถูกลดหย่อนลงไปตามจริง
 19. การตัดสินว่าเป็นผู้ชนะ
  ผู้ชนะของการแข่งขันหรือเกมนั้นๆ จะถูกสรุปโดยผู้จัดการแข่งขัน เหตุการณ์ที่ไม่สงบต่างๆที่เกิดขึ้น การอุทรณ์ต่างๆ ที่ถูกตัดสินแล้วให้ถือมีผลต่อบิลการเล่นโดยตรง
 20. The dead heat rule กฎเดอะเดทฮีท
  ถ้ามีผู้ชนะตั้งแต่2หรือมากกว่าสองขึ้นไป การจ่ายเงินจะถูกแบ่งตามสัดส่วนจำนวนของผู้ชนะโดยที่จะได้รับทุนกลับคืนไปด้วย
 21. แฟนตาซีแมตช์
  1. แฟนตาซีแมตช์เป็นการพนันในรูปแบบที่นำเอาคู่แข่งขันที่ต่างคู่กันสองทีมมาพบกัน ผลการแข่งขันจะนับโดยนำเอาสกอร์ของแต่ล่ะทีมที่แข่งขันกับอีกทีมหนึ่งมาแข่งขันกัน โดยที่ความจริงแล้วทั้งสองทีมนั้นไม่ได้พบกันเอง ผู้ชนะจะวัดจากสกอร์ที่ทีมตัวเองทำได้ต้องมากกว่าอีกทีมหนึ่งที่นำมาประกบกันในแฟนตาซีแมตช์
  2. ทีมที่ถูกนำมาจับคู่ในแฟนตาซีแมตช์ต้องเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันและในวันเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งจบเกมช้ากว่าแต่ถ้าเป็นเกมที่ต่อเนื่องไม่มีการเลื่อนหรือแข่งขันใหม่หรือยุติการแข่งขันชั่วคราว ให้ถือว่าเกมนั้นมีผลตัดสินต่อไป
  3. ถ้าทีมใดทีมหนึ่งที่ถูกจับคู่กันมีการเลื่อนการแข่งขันออกไป ให้ถือว่าบิลการพนันนั้นเป็นโมฆะทันที
  4. สนามที่ทำการแข่งขันไม่ว่าเหย้าหรือเยือนไม่มีผลใดๆต่อการตัดสินแฟนตาซีแมตช์
  5. นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เกมแฟนตาซีแมตช์จะอ้างอิงจากกฏของกีฬานั้นๆ
 22. ความไม่แน่นอนของผลการแข่งขัน
  1. ในกรณีที่ยังไม่สามารถสรุปผลการแข่งขันที่แท้จริงได้หรือมีการคลาดเคลื่อนกันระหว่างเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการและเว็ปไซต์ของสโบเบท SBOBET มีสิทธิ์ที่จะระงับบิลนั้นๆหรือใช้กฏ 72 ชั่วโมง จนกว่าจะสรุปทราบผลการแข่งขันที่แท้จริง
  2. ข้อโต้แย้งต่างๆสามารถหาข้อสรุปได้จากทางวีดีโอ การตัดสินของผลการแข่งขันหรือจำนวนสกอร์ต่างๆจะต้องสรุปจากวีดีโอที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
  3. ในกรณีที่ไม่สามารถหาวีดีโอที่บันทึกผลการแข่งขันนั้นๆได้ สกอร์สามารถตัดสินได้จากเว็ปไซต์ที่เป็นทางการและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยกเว้น เว็ปไซต์ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการนั้นมีการ โพสตัวเลขที่ผิดพลาด ในกรณีว่ากล่าวมา SBOBET สามารถโชว์หลักฐานต่างๆเพื่อสรุปผลการแข่งขันนั้นๆได้ ดังเช่นที่ว่า SBOBET หรือผู้ให้บริการถือสิทธิ์ขาดเป็นผู้ตัดสินในทุกกรณี
 23. บิลกำลังวิ่ง (รายการสด)
  1. ในขณะที่บิลกำลังวิ่งในรายการการแข่งขันสดนั้นจะให้บริการเฉพาะตอนที่เกมการแข่งขันกำลังทำการแข่งขันสดอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ ‘Live’ หรือ ‘สด’ อยู่ด้านหน้าของเกมนั้นๆอยู่บนหน้าเว็ปไซต์
  2. การแทงบิลพนันสดนั้น สมาชิกทุกท่านต้องเข้าใจว่า เป็นการเลือกแทงพนันในขณะที่เกมกำลังดำเนินอยู่ ณ เวลานั้นจริง และผลการแข่งขันเป็นแบบ Real Time
  3. และในการแทงพนันแบบสดประเภทรายการ เอเชี่ยนแฮนดิแคพนั้น บนเว็ปไซต์จะมีการแยกประเภทการนับคะแนนอยู่ 2 แบบดังนี้
   1. ขณะที่เกมการแข่งขันดำเนินอยู่ คะแนนหรือสกอร์จะทำการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา การนับคะแนนจะถูกตัดสินจากสกอร์สุดท้ายของเกมการแข่งขัน หักลบกับสกอร์ปัจจุบันที่สมาชิกได้ทำการพนันลงไปในขณะนั้นและได้รับการยอมรับจาก SBOBET แล้ว
   2. ถ้าเกมการแข่งขันนั้นมีสกอร์อยู่ที่ 0-0 ผลการแข่งขันจะนับคะแนนตอนจบเกมเพื่อมาตัดสินเช่นเดียวกัน แต่อัตราต่อรองจะแตกต่างจากตอนเริ่มเกม สมาชิกทุกท่านโปรดตรวจสอบสถานะของบิลการพนันของท่าน และอัตราต่อรองให้ละเอียดก่อนทำการวางเงินเดิมพัน
  4.  ในกรณีของเฉพาะบางกีฬา ราคาจะถูกกำหนดและตัดสินใจโดย SBOBET ทาง SBOBET มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยอมรับบิลการเดิมพันของคู่ที่มีผลการแข่งขันหรือคะแนนที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นตอนกำลังทำการแข่งขันอยู่หรือตอนจบเกมแล้วก็ตาม
  5. สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองในการตรวจสอบอัตราต่อรองและผลการแข่งขันก่อนที่จะวางเดิมพันทุกครั้ง
  6. คะแนนหรือสกอร์ของกีฬาทุกประเภทรวมถึงกีฬาเฉพาะพิเศษรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่ปรากฏบนหน้าเว็ปไซต์ เป็นข้อมูลทั่วไปที่ทาง SBOBET ให้บริการเพิ่มเติม ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชักชวนหรือชี้โยงในการวางเดิมพันฝั่งใด
  7. ในการเดิมพันรายการที่ไม่ใช่รายการ’สด’ การเดิมพันจะตัดสินผลจากการผลการแข่งขันสุดท้ายที่ได้ข้อสรุปแล้ว การก่อการจราจล ประท้วง หรือการอุทรณ์ต่างๆที่อาจเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินจะไม่ถือนำเอามาเปลี่ยนแปลงผลของการเดิมพันรวมถึงผลการแข่งขันที่อาจถูกตัดสินให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจะไม่มีผลกับอัตราต่อรองที่ออกมาก่อนหน้านี้
  8. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ขาดในการระงับตลาดหรือไม่ยอมรับการเดิมพันใดๆโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการระงับตลาดเกิดขึ้น การเดิมพันที่ได้รับการยอมรับแล้วมีสิทธิ์ที่จะถูกปฏิเสธได้ในภายหลังแล้วแต่ดุลยพินิจในแต่ละกรณี และการถูกตัดสินให้ยกเลิกการเดิมพันหรือการโมฆะของบิลการเล่นต่างๆทั้งก่อนเริ่มเกมการแข่งขันหรือระหว่างเกมการแข่งขันสด อาจถูกตัดสินต่างกันในเกมกีฬาที่ต่างชนิดกัน
  9. ในการเดิมพันระหว่างที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ บิลการเดิมพันจะคงยังค้างอยู่หากเกมอยุ่ในระหว่างช่วงเวลาที่อันตราย หรืออยู่ในโซนอันตรายซึ่งบิลทุกใบจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธนั้นขึ้นอยุ่กับผู้ให้บริการเท่านั้น ช่วงเวลาหรือโซนอันตรายจะประกอบไปด้วยสถานการณ์ต่างๆดังนี้
   1. ลูกเตะมุม
   2. ลูกจุดโทษ
   3. ลูกฟรีคิกของทีมที่กำลังบุกอยู่แล้วใกล้กรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้าม
   4. ลูกทุ่มที่ทีมบุกได้ทุ่มใกล้กับกรอบเขตโทษของอีกฝ่าย
   5. ในขณะที่ทีมบุกกำลังอยู่ในเกมที่สามารถจะยิงประตูได้
  10. การเดิมพันในรูปแบบอัตราต่อรองแบบเอเชี่ยนแฮนดิแคพและแบบสูงต่ำที่อยู่ในสถานะ คงค้าง รวมไปถึง การเดิมพันแบบใบเหลืองใบแดง ลูกเตะมุม ลำหน้า จำนวนการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ฯลฯ จะถูกยกเลิกทั้งหมดถ้าเข้าข่าย
   1. มีการทำประตูเกิดขึ้น
   2. มีการไล่ตัวผู้เล่นออก

บทความนี้เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

ให้คะแนนบทความ

คะแนน 0 / 5. โหวต: 0

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนน?

สมัคร SBOBET

ฝากเงิน

ข้อดีของการเดิมพันออนไลน์กับ SBOBET

1. SBOBET รองรับการเดิมพันหลากหลายกีฬา 2. SBOBET เป็นเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 3. SBOBET มีระบบคำนวณเงินเร็วที่สุด 4. SBOBET มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดีของการสมัคร SBO กับเรา

1. CLICK2SBOBET ฝาก-ถอน สะดวก รวดเร็ว ภายใน 1 นาที 2. CLICK2SBOBET อัพเดทข่าวกีฬา ทีเด็ดบอล ก่อนตัดสินใจเดิมพัน ครบทุกรส สดใหม่ทุกวัน 3. CLICK2SBOBET บริการ ทางเข้า SBOBET ในกรณีที่เว็บไซต์หลัก SBOBET เข้าไม่ได้ สามารถพิมพ์ URL: https://www.click2sbobet.com/ แล้วไปยังหน้า ทางเข้า SBOBET เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลัก SBOBET ได้ทั้งทาง Desktop, Mobile และ Tablet 4. CLICK2SBOBET มีทีมงานคอยดูแลสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง หากเป็นสมาชิกใหม่ เรามีวิธีเล่น SBOBET สามารถขอคำแนะนำได้ทุกขั้นตอน เรามีทีมงานคอยดูแลเป็นพิเศษ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ 5. CLICK2SBOBET รักษาข้อมูลสมาชิกอย่างดีที่สุด ด้วยระบบ security ขั้นสูง รับรองได้ว่าข้อมูลสมาชิกทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุด
สมัคร SBOBET สมัครสมาชิก